Vragenlijst

Hier vind je twee vragenlijsten. De ene vragenlijst gaat over jouw leven nu. De andere vragenlijst gaat over jouw leven als kind.


Vragenlijst over jouw leven nu

Deze vragenlijst bestaat uit 22 vragen. Beantwoord elke vraag zoals het voor jou voelt. Kies ja wanneer de vraag voor jou waar is en nee wanneer dit niet zo is. 
Uit: Hoog Sensitieve Personen- Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt. Door Elaine Aron, Archipel 2002. 

 1. Ik ben mij bewust van subtiele signalen in mijn omgeving. 
 2. Ik word beïnvloed door de stemming van anderen. 
 3. Ik ben zeer gevoelig voor pijn. 
 4. Op drukke dagen voel ik de behoefte om me terug te trekken, in bed of een donkere kamer of een andere plek waar ik alleen kan zijn, vrij van pikkels. 
 5. Ik ben bijzonder gevoelig voor cafeïne. 
 6. Ik raak makkelijk overweldigd door bijvoorbeeld schel licht, sterke geuren, ruwe materialen of harde sirenes. 
 7. Ik heb een rijke en complexe binnenwereld. 
 8. Ik kan slecht tegen harde geluiden. 
 9. Ik word diep geraakt door kunst of muziek. 
 10. Ik ben gewetensvol. 
 11. Ik schrik makkelijk. 
 12. Ik voel me opgejaagd als ik veel dingen in korte tijd moet doen. 
 13. Als mensen zich ergens niet op hun gemak voelen, weet ik over het algemeen wat ze nodig hebben om zich beter op hun gemak te voelen (bijvoorbeeld iets met het licht of hoe ze zitten). 
 14. Ik raak geïrriteerd als mensen me te veel dingen tegelijk willen laten doen. 
 15. Ik doe erg mijn best geen fouten te maken of dingen te vergeten. 
 16. Het is voor mij belangrijk om niet naar gewelddadige films of televisieprogramma's te kijken. 
 17. Ik raak op een onaangename manier geagiteerd als er veel om me heen gebeurt. 
 18. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk. 
 19. Ik ben gevoelig voor exquise of verfijnde geuren, smaken, geluiden en kunst en geniet daar ook van. 
 20. Het vermijden van situaties die me van streek maken of overweldigen heeft een hoge prioriteit in mijn leven. 
 21. Als ik bij een bepaalde opdracht moet concurreren of op mijn vingers wordt gekeken, word ik zo nerveus of onzeker dat ik veel slechter presteer dan anders. 
 22. Als kind vonden mijn ouders of leerkrachten me gevoelig of verlegen. 

Resultaat

Wanneer je 12 of meer vragen met ja hebt beantwoord, ben je waarschijnlijk hoogsensitief. Als je maar een of twee vragen met ja hebt beantwoord, maar deze zijn in extreme mate waar, bestaat de kans dat je ook hoogsensitief bent. Echter, geen enkele psychologische test is zo betrouwbaar dat je jouw leven erop moet baseren. 


Vragenlijst over jouw leven als kind

Deze vragenlijst bestaat uit 38 vragen. Beantwoord elke vraag zoals het voor jou voelt. Kies ja wanneer de vraag voor jou waar is en nee wanneer dit niet zo is. Het gaat hier niet zozeer om het resultaat, maar juist om te kijken hoe jouw sensitiviteit zich in jouw kindertijd uitte. 
Uit: Walda, S. A. E. (2007). Hoogsensitiviteit bij kinderen in het basisonderwijs. Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen. 

 1. Ik vind het vervelend als ik veel tegelijkertijd moet doen.                       
 2. Ik kan niet zo goed tegen vieze luchtjes.                                                    
 3. Mijn leerkrachten vinden mij verlegen.                                                       
 4. Ik houd van mooie geluiden.                                                                         
 5. Ik schrik gauw.                                                                                                 
 6. Ik kan niet zo goed tegen fel licht.                                                                 
 7. Wanneer ik honger heb, raak ik in een slechte stemming.                       
 8. Ik houd van mooie schilderijen.                                                                    
 9. Als ik cola drink, krijg ik daar last van.                                                        
 10. Van sommige muziek word ik heel blij.                                                     
 11. Als iemand blij is, ga ik mij ook zo voelen.                                               
 12. Ik houd van lekkere smaken.                                                                      
 13. Ik vind het vervelend als het rommelig is.                                                
 14. Van sommige muziek word ik verdrietig.                                                 
 15. Ik vind harde geluiden vervelend.                                                              
 16. Ik kan er niet goed tegen als mensen mij veel dingen tegelijk Laten doen.       
 17. Ik voel snel pijn.                                                                                                
 18. Ik merk het heel goed als er kleine dingen veranderen in mijn omgeving.
 19. Als iemand verdrietig is, ga ik me ook zo voelen.                                       
 20. Als ik honger heb, kan ik niet goed nadenken.                                            
 21. Ik kan niet zo goed tegen kleren die raar voelen.                                        
 22. Ik word zenuwachtig als ik veel moet doen in korte tijd.                           
 23. Als iemand boos is, ga ik me ook zo voelen.                                               
 24. Ik houd van lekker luchtjes.                                                                             
 25. Ik probeer geen dingen te vergeten.                                                              
 26. Mijn ouders vinden mij gevoelig.                                                                   
 27. Ik vind het niet fijn als er veel dingen tegelijk gebeuren.                           
 28. Ik vind het niet leuk om naar televisieprogramma’s te kijken waar veel geweld in voor komt.
 29. Ik denk overal altijd lang en goed over na.                                                  
 30. Ik probeer situaties die ik niet fijn vind te vermijden.                                  
 31. Als iemand zich niet prettig voelt, weet ik wat ik moet doen om dat te veranderen.
 32. Ik houd niet van harde geluiden.                                                                   
 33. Ik vind het niet leuk als er in mijn leven dingen veranderen.                       
 34. Als er veel drukte om me heen is, zou ik liever op een kamer alleen gaan zitten.
 35. Ik kijk niet graag naar films waar veel geweld in voor komt.                       
 36. Ik probeer geen fouten te maken.                                                                     
 37. Ik ben heel precies.                                                                                
 38. Als iemand naar mij kijkt word ik zenuwachtig daardoor presteer ik het slechter dan ik normaal doe.